นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบเขต

เว็บไซต์ muqu.co ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ muqu.co ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ หรือประวัติการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ
ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ
เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา
เพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า
เมื่อท่านได้ใช้บริการเว็บไซต์ muqu.co แล้ว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงก์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่เราส่งไปให้ท่าน
เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการของ muqu.co จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราเซอร์ โดเมนเนม บันทึกหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัท ดูแลคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ ในการนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาเป็นความลับและปลอดภัย รวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญและจัดระเบียบวิธีการ ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จาก การละเมิดกฎหมาย หรือ ถูกทำลายโดยอุบัติเหตุ สูญหายโดยอุบัติเหตุ รวบรวมข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ ใช้ เปิดเผย เข้าถึง คัดลอก แก้ไข รั่วไหล ทำให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือ รูปแบบการดำเนินการอื่นๆอันละเมิดต่อกฎหมาย
ข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้แก่เราบนโครงข่ายถูกคุ้มครองโดย มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีการรับส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โปรดตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ 100% ในขณะที่เรามุ่งหมายที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความปลอดภัยและปกป้องข้อมูล เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ท่านให้หรือส่งผ่านมายังเรา ท่านยอมรับความเสี่ยงในเงื่อนไขใดๆ ของข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ muqu.co ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้เว็บไซต์ muqu.co ไม่สามารถรับรองเนื้อหา หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการ ใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ muqu.co ส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ muqu สามารถ บันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะ ทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วย จดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์ muqu.co จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ muqu.co เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ muqu.co ต่อไป

การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถแจ้งให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งในหน้า ติดต่อเรา ทั้งนี้เราอาจมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ muqu.co อาจทำการปรับปรุง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตามเมนูช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ muqu.co

กำลังอัพเดท…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า